Portréty klientov nízkoprahovej nocľahárne Vincent de Paul.

PORTRÉTNA SOCIÁLNA FOTOGRAFIA.

Portréty vznikali v priebehu rokov 2010-2011 v rámci dokumentácie klientov nízkoprahovej nocľahárne Vincenta de Paul v Bratislave.

KAŽDÝ BY MAL MAŤ MIESTO, KTORÉ NAZÝVA DOMOVOM

portréty resocializačného zariadenia Vincent de Paul Bratislava

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, prevádzkuje dve zariadenia - Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul a Útulok sv. Lujzy de Marillac, v ktorých sa stará o ľudí bez domova. Vznikla v roku 2006, kedy spustila prevádzku nízkoprahovej nocľahárne. Hlavným cieľom bolo ochrániť pred nízkymi teplotami v zimnom období ľudí bez domova v Bratislave. Bola to predovšetkým reakcia na krízovú situáciu zo zimy 2005/2006, kedy na následky podchladenia v tuhých mrazoch zomrelo najmenej 19 bezdomovcov a bolo zriadené núdzové stanové mestečko.

Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul denne ju využíva približne 130 ľudí bez prístrešia z Bratislavy a okolia. Poskytuje stravu, ošatenie, realizáciu základnej hygieny, sprostredkovanie lekárskeho ošetrenia a liečenia zo závislostí, sociálne poradenstvo a pomoc pri hľadaní práce. Uplatňuje sa nízkoprahový prístup, preto je pomoc dostupná aj sociálne vylúčeným skupinám ľudí bez prístrešia, ktorí nie sú schopní splniť podmienky pre vstup do iných zariadení. Od otvorenia nocľahárne, pomoc a prístrešie hľadalo už vyše 2200 ľudí bez domova.

Materskou spoločnosťou skupinovej štruktúry je Depaul International, ktorá má pobočky aj v iných krajinách - vo Veľkej Británii, Írsku, na Ukrajine a v USA.

Ukážka z dokumentárneho cyklu páť brán - www.lukasmacek.com (v prípade záujmu, kontakt cez formulár na stránke).