Čiernobiele Slovensko

DOKUMENTÁRNY CYKLUS – ČIERNOBIELE SLOVENSKO

Dokumentárny cyklus - čiernobiele Slovensko spája fotografický dokument súčasného Slovenska s osobným autorským stvárnením a výpoveďou o vybraných monumentoch a symboloch. Zvolené siluetové zobrazenie jednotlivých prvkov umožňuje zapájať do interpretácie obrazov zrakový vnem s osobnou skúsenosťou. Divákovi ostáva priestor na vlasnú reflexiu skúsenosti s daným obrazom. Výber fotografií kombinuje všeobecne známe turistické miesta spolu so symbolmy charakterizujúcimi súčasné Slovensko. Spoločne tak vytváraju čiastkový obraz o krajine v ktorej žijeme.

dokumentárny cyklus Čiernobiele Slovensko

Experiment s inverzným zobrazením.

dokumentárny cyklus Čiernobiele Slovensko

„Black and white always looks modern, whatever that word means.“ -K.Lagerfeld

V prípade záujmu o ukážku celého projektu ma kontaktujte cez formulár na stránke: https://www.lukasmacek.com/kontakt-a-bio