Fotografický cyklus Päť brán

 

Ukážku fotografii nájdete na www.lukasmacek.com

Výber tlačených fotografii a kniha s kompletnou zbierkou fotografii z cyklu Päť brán boli vystavené v r. 2011 v rámci spoločnej výstavy absolventov VŠVU, v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave.

dokumentárny cyklus fotografii päť brán, sociálna fotografia

NOCĽAHÁREŇ SV. VINCENTA DE PAUL

Nocľaháreň uplatňuje nízkoprahový prístup, preto je pomoc dostupná aj sociálne vylúčeným skupinám ľudí bez prístrešia, ktorí nie sú schopní splniť podmienky pre vstup do iných zariadení. Nocľaháreň denne využíva približne 130 ľudí bez prístrešia z Bratislavy a okolia. V zimných mesiacoch je kapacita zvýšená na vyše 200 prístreší. Okrem stravy, ošatenia a realizácie základnej hygieny, nezisková organzácia Depaul, ktorá zariadenie prevádzkuje, zabezpečuje lekárske ošetrenie a liečenie zo závislostí, sociálne poradenstvo a pomoc pri hľadaní práce.

ÚTULOK SV. LUJZY DE MARILLAC

Útulok má kapacitu 30 lôžok. Bol zriadený organizáciou Depual predovšetkým za účelom poskytnutia prístrešia a celodennej opatery tým ľuďom bez domova, ktorých celková situácia je skomplikovaná ich zdravotným stavom. Podmienkou prijatia je skutočnosť, že klient nemá kam ísť, je chorý a zároveň chce na zlepšení svojho zdravotného stavu pracovať, čo potvrdzuje aj jeho snaha a rozhodnutie vyhýbať sa požívaniu alkoholu, či iných návykových látok.

dokumentárny cyklus fotografii päť brán, sociálna fotografia

DOMOV RESOTY

Zariadenie Resoty zriadil farár Anton Srholec za účelom resocializácie pre mužov, ktorí sa z rôznych dôvodov dostali na okraj spoločnosti, chudobných, ktorí nemajú z čoho zaplatiť domov dôchodcov, chlapcov z detských domovov a pre ľudí, ktorí prišli o byt alebo sa vrátili z väzenia. Má kapacitu približne 60 lôžok. Resoty nemajú taký moderný interiér a vybavenie ako novšie bratislavské útulky. Toto zariadenie je však vďaka kľúčom, ktoré vlastnia jeho obyvatelia domovom.

NOCĽAHÁREŇ MEA CULPA

dokumentárny cyklus fotografii päť brán, sociálna fotografia

Nocľaháreň funguje od roku 2004 a zabezpečuje ubytovanie pre približne 35 ľudí, v závislosti od ročného obdobia. V nocľahárni sa poskytujú sociálne služby, pomoc sychológa a prípadna zdravotná starostlivosť občanovi bez prístrešia a v hmotnej núdzi, ktorí však do tohto zariadenia nesmú prísť pod vplyvom alkoholu, drog, musia dodržiavať hygienický režim a zdržať sa fajčenia v priestoroch a okolí zariadenia.dokumentárny cyklus fotografii päť brán, sociálna fotografia

BETLEHEM SV. MATKY TEREZY

V tomto zariadení sa nachádza do 30 mužov s podlomeným zdravím, o ktorých sa nezištne starajú sestry Matky Terezy. Ide zväčša o ľudí bez domova, ktorí čakajú na zaradenie do domova socialnych služieb alebo domova dôchodcov. Sestry zároveň ostatným ľuďom bez domova poskytujú možnosť využiť hygienické zariadenia, poskytujú ošetrenie rán, šatenie, stravu a hlavne duchovnú obnovu na pravidelných službách Božích.

ukážka fotografii, dokumentárny cyklus päť brán

„YOU GIVE BUT LITTLE WHEN YOU GIVE OF YOUR POSSESSIONS. IT IS WHEN YOU GIVE OF YOURSELF THAT YOU TRULY GIVE.“ -K.GIBRAN

 

Diplomová práca, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Ateliér fotografie a intermediálnych presahov
© 2011

Fotografie: © Lukáš Macek, www.lukasmacek.com
Konzultant: Prof. Ing. Mgr. Ľubomír Stacho