Výstava fotografií La Femme

 

V dňoch 2. 11. – 30. 12. 2015 vo výstavnej miestnosti Liptovského kultúrneho strediska v NKP Čierny orol Liptovský Mikuláš prebehla výstava aktov troch fotografov pod názvom La Femme - spoločná výstava fotografií 3 fotografov - Lukáš Macek, Matt Rybanský a Branislav Štefánik .

Vystavené boli 3 individuálne série, ktoré odzrkadlovali rôznorodosť prístupov autorov k spoločnej téme.

MGR.ART. LUKÁŠ MACEK - WWW.LUKASMACEK.COM

Živé sochy

Séria fotografií Living Sculptures zobrazuje telo ako estetickú výtvarnú formu. Autor sa pohráva s figúrou vytváracjúc intímny obraz so skrytou sexualitou. Každý obraz má množstvo rôznych atribútov, čo tieto atribúty vystihujú závisí na divákovej pozornosti a schopnosti ich interpretovať a zároveň závisí od zámeru fotografa. Kde jeden divák vidí krásu, zmyselnosť, a estetiku, iný vidí škaredosť, chlípnost a obscénnosť. Jeden zo spôsobov ako definovať obraz je skúmanie vnútorného pocitu.

MATT RYBANSKÝ, MBA - WWW.MATTRYBANSKY.COM

krása ženského tela

Matt Rybanský vytvoril cyklus fotografií s názvom „Krása Ženského Tela“. Jeho obsahom je
40ks čierno-bielych aktových fotografií. Počet fotografií nie je konečný, keďže autor bude vo
svojom diele pokračovať. Súbor fotografií „Krása Ženského Tela“ je hrou svetla zobrazujúca
časti ženského tela ako ich vidí autor. Matt použil techniku

BA (HONS) BRANISLAV ŠTEFÁNIK - WWW.BRANISLAVSTEFANIK.COM

b-stefanik

Je profesionálny fotograf pôsobiaci v Kežmarku, syn choreografky a choreografa. Študoval fotografiu a video na anglickej univerzite, kde sa počas bakalárskeho štúdia špecializoval najmä na čierno & bielu portrétnu fotografiu, ktorá mu najviac učarovala a je mu srdcom najbližšia. Vo svojej tvorbe zväčša uprednostňuje prirodzené denné svetlo a používa rovnako klasickú ako aj digitálnu techniku. Po viac než dekáde pôsobiac v Spojených Štátoch a vo Veľkej Britání na rôznych fotografických projektoch v komerčnej ale aj umeleckej oblasti sa rozhodol vratiť do Kežmarku, kde si otvoril svoj FotoAteliér - http://branislavstefanik.com/.